555
שעות פעילות : 8:00-19:00  |  ozeri_eyal@bezeqint.net

שירותים לעצמאים

 

שירותי משרדנו לעצמאיים כוללים:

·         פתיחת עוסק מורשה.

·         פתיחת תיק במס הכנסה.

·         סיווג במוסד לביטוח לאומי.

·         ייצוג שוטף אל מול רשויות המס השונות.

·         יעוץ וטיפול שוטף לכל בעיה או שאלה המתעוררת במהלך פעילותך העסקית.

·         שירותי הנהלת חשבונות.

·         שירותי חשבות שכר ועריכת תלושי שכר.

·         עריכה וביצוע הדיווחים התקופתיים לרשויות המס והמוסד לביטוח לאומי תוך עדכון הלקוח בסכומי התשלומים טרם ביצועם.

·         הפקת דוחות רווח והפסד רבעוניים (כל שלושה חודשים).

·         יעוץ ותכנון מס.

·         עריכת דו"חות שנתיים של בעל העסק והגשתם לרשויות המס.

·         עריכת הצהרת הון והגשתה לרשויות המס.

·         איסוף החומר הנהלת החשבונות מבית הלקוח (העסק).

2all בניית אתרים